Form of Work
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Książki
(2)
Status
available
(9)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia dla Dorosłych
(2)
Filia nr 7
(1)
Filia nr 3
(2)
Filia nr 1
(2)
Filia nr 2
(1)
Filia nr 4
(1)
Czytelnia dla Dorosłych
(2)
Author
Kupiecki Robert
(4)
Bógdał-Brzezińska Agnieszka
(1)
Chorośnicki Michał
(1)
Czulda Robert
(1)
Deszczyński Marek
(1)
Eisler Jerzy (1952- )
(1)
Grzebyk Patrycja
(1)
Kostecki Wojciech
(1)
Kuźniar Roman
(1)
Lakomy Miron
(1)
Menkiszak Marek
(1)
Michałowska Grażyna
(1)
Moszczyński Tomasz
(1)
Pronińska Kamila
(1)
Sobańska-Bondaruk Melania
(1)
Walkowiak Anna
(1)
Wojciechowski Sebastian
(1)
Wróbel Anna
(1)
Zalas-Kamińska Katarzyna
(1)
Ziętek Agata Wiktoria
(1)
Śledź Piotr
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(3)
English
(1)
Subject
Historia
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Historia
(1)
4 results Filter
E-book
In basket
Date of publication: 2017
W numerze [Contents] Roman Kuźniar: Zbigniew Brzeziński – dziedzictwo myśli i działania [Zbigniew Brzeziński – Legacy of Thoughts and Actions], s. 11–12; Robert Kupiecki: Zbigniew Brzeziński – strateg w świecie wartości [Zbigniew Brzeziński – A Strategist in the World of Values], s. 13–20. S T U D I A [S T U D I E S] Patrycja Grzebyk: Powrót wojny totalnej – eliminacja celów w nie międzynarodowych konfliktach zbrojnych [Return of the Total War – Elimination of Targets in Non-international Armed Conflicts], doi 10.7366/020909612201701, s. 21–34; Grażyna Michałowska: Odpowiedzialność karna za niszczenie dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych [Criminal Responsibility for the Destruction of Cultural Property in the Course of Armed Conflicts], doi 10.7366/020909612201702, s. 35–56; Miron Lakomy: Intensyfikacja rywalizacji mocarstw jako zagrożenie militarne dla bezpieczeństwa międzynarodowego w drugiej dekadzie XXI wieku [Intensification of Rivalry among Global Powers as a Military Threat to International Security in the Second Decade of the 21st Century], doi 10.7366/020909612201703, s. 57–72; Kamila Pronińska: Rozwój odnawialnych źródeł energii a wymiar geostrategiczny bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej [The Development of Renewable Energy and the Geostrategic Dimension of the European Union’s Energy Security], doi 10.7366/020909612201704, s. 73–92; Robert Czulda: Priorytety i kierunki polityki energetycznej i gospodarczej Iranu po umowie jądrowej z 2015 roku [Priorities and Directions for the Energy and Economic Policy of Iran Since the 2015 Nuclear Deal], doi 10.7366/020909612201705, s. 93–118; Piotr Śledź: Neofunkcjonalizm i liberalizm międzyrządowy a bezpieczeństwo międzynarodowe [The Neo-functional and Intergovernmental Liberalism Approach to International Security], doi 10.7366/020909612201706, s. 119–142; Michał Chorośnicki: Strategia zmian – czy zmiany strategii? [A Strategy of Change – or a Change of Strategy?], doi 10.7366/020909612201707, s. 143–152. S P R A W O Z D A N I A [R E P O R T S] Anna Wróbel Sprawozdanie z piątego międzynarodowego Kongresu Studiów Międzynarodowych (Global International Studies Conference) pt. Dialogue Across Borders in Turbu lent Times: Addressing Global Challenges – organizowanego przez World International Studies Committee, 1–3 kwietnia 2017 r., Tajpej [Report on the Fifth Global International Studies Conference “Dialogue Across Borders in Turbulent Times: Addressing Global Challenges” organized by the World International Studies Committee, 1–3 April 2017, Taipei], s. 153–158; Piotr Śledź, Anna Walkowiak: Sprawozdanie z I Spotkania Konsorcjum akademickich zakładów studiów strategicznych (i bezpieczeństwa) – 10 kwietnia 2017 r. [Report on the First Meeting of the Consortium of Academic Institutes of Strategic (and Security) Studies – 10 April 2017], s. 159–168. O P I N I E I K O M E N T A R Z E [O P I N I O N S A N D C O M M E N T A R I E S] Wojciech Kostecki: Dzień przed. Perspektywy „wielkiej wojny” [The Day Before. The Prospects of a “Great War”], s. 169–179; Sebastian Wojciechowski: Współczesne studia strategiczne – między bright i dark side of the moon. Główne obszary badań i towarzyszące temu wyzwania [Contemporary Strategic Studies – Between the Bright and the Dark Side of the Moon. The Main Areas of Research and the Related Challenges], s. 180–190; Agnieszka Bógdał-Brzezińska: Państwo a wojna. Rozważania z pogranicza teorii i historii stosunków międzynarodowych [The State and the War. Solutions from the Intersection of the Theory and History of International Relations], s. 191–204. R E C E N Z J E [R E V I E W S] Agata Wiktoria Ziętek: Enrico Fels, Shifting Power in Asia-Pacific? The Rise of China, Sino-US Competition and Regional Middle Power Allegiance, s. 205–208; Katarzyna Zalas-Kamińska: Adam Leszczyński, Eksperymenty na biednych. Polityczny, moralny i ekonomiczny spór o to, jak pomagać skutecznie [Experimenting on the Poor. The Political, Moral and Economic Dispute on How to Help Effectively], s. 209–215.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of publication: 2005
(...) regardless of the adopted perspective of an observer or analyst, and optimism/pessimism related to NATO-Russia relations, they will remain a key aspect of international security. This necessitates the search for "source knowledge" and "decoding" numerous stereotypes and simplifications that these relations have overgrown for the last quarter century. One must not forget the calculated and deliberate disinformation that Russia has been practising regarding its relations with the Alliance. It consistently uses the myth of "betrayal of the West", blaming NATO nations for being the primary cause of the current state of NATO-Russia relations. It is not our task in this volume to explain the nature of these problems exhaustively, nor to discuss the structure of modern Russian political mythology. However, the significant dispersion of "first-hand" sources raises the bar of problems confronting researchers of NATO-Russia relations. Therefore, this volume attempts at gathering key open-source documents produced by both sides and arranging them into a representative whole to provide a better understanding of the "big picture" (..). The emerging picture of political thinking and policy justifications offers the power of beating back many stereotypical opinions(...).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. 94 [Magazyn] (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94 [Magazyn] (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94 [Magazyn] (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 93/99 (2 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94 [Magazyn] (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94 (1 egz.)
Copies are only available in the library: sygn. 94 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 1993
Do nauki historii na poziomie szkoły ponadpodstawowej Bibliogr. przy rozdz. - Indeks
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. 94 [Magazyn], 94 (2 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94 (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438).082 (1 egz.)
Copies are only available in the library: sygn. 94 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again